O Firmie

___________________________________________________________________________
Firma specjalizuje się:

* w opracowaniu wstępnych założeń dotyczących organizacji ruchu drogowego.

* wykonywaniu projektów stałej/ czasowej organizacji ruchu (również z sygnalizacją świetlną).

* pomoc w zakresie uzyskania niezbędnych opinii oraz zezwoleń/ zatwierdzeń.